НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Предимства на батерийното захранване

 

Един от важните параметри на звуковъзпроизвеждащата система е относителното ниво на смущенията и шумовете.Колкото той е по –нисък ,толкова е по-широк динамическият диапазон на устройството, толкова по-добре се осигурява точното звуковъзпроизвеждане.

В нискочестотните усилватели смущения могат да създадат електрическите и магнитни полета от променливотоковите захранващи вериги и захранващи трансформатори; пулсации от захранващото напрежение (фон на променливия ток с честота 50 Hz ) ; компютрите; електроагнитните полета от мощните радио и телевизионни предаватели; GSM и други.

Най-достъпен и ефективен начин да се избягнат гореописаните проблеми е захранването на маломощни предусилватели с ниска консумация е да се осъществи чрез батерии /акумулатори/.

Предусилвателя СТ 100 осигурява 40 db усилване при оношение сигнал/шум 98 db и 80 db усилване при отношение сигнал/шум 71 db. Това може да се постигне само със много добър филтриран захранващ блок /добре екраниран трансформатор като цялото устройство се монтира в по-голяма кутия или трансформатора е разположен отделно/.Фирмата DACT предлага СТ 102 Audio Power Supply module, но той е с доста висока цена и изисква захранващ трансформатор.

Батерйното захранване на предусилвателите никога не се е развивало в High End индустрията, въпреки че батерийното захранване има нулеви пулсации и брум, поддържа отлична волтова стабилност, липсва модулация на сигнала по захранващата верига и звука е по-добър.