НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | GG-SE10

High-End аудио усилвател GG-SE10
двоен моно Single - Ended лампов усилвател

Защо HIGH-END?

Със елегантен, отличаващ се от стандартните конструкции стил, изчистена схемотехника и звук от най-високо качество GG-SE10 е изработен като предмет на изкуството. Обърнато е много сериозно внимание на външния вид на аудио усилвателя, отличаващ се от стандартните лампови конструкции. Изработен с прецизно изпълнение на звука, за аудио любители, усилвателят се захранва от два самостоятелни захранващи блока, които могат да се поставят отделени до един метър от шасито на усилвателя. Отделянето на захранващите трансформатори и изправителната част от нискочестотната част на усилвателя изолира звуковия сигнал от деградиращия ефект на механични вибрации, магнитните полета и блуждаещи токове, породени от захранващия трансформатор. Освен това, шасито на което е монтирана звуковата част е изработено от немагнитен материал-4 мм алуминий положено на дървена рамка , която лежи също на 4 мм алуминиев долен капак контактуващ на 3 точки с основата. Това са само някоите видими детайла допринасящи за усъвършенствуването на конструкцията на GG-SE10.

Single - Ended GG-SE10 аудио усилвател е кулминацията на моята изследователска и конструктивна дейност в областа на high - end аудиотехниката. Три години на експерименти с разнообразни схемни решения и различни видове електронни лампи са вложени в изучаване на секретите на лампови усилватели от най-висока класа. При разработката на GG-SE10 бяха взети под внимание конструкциите, изработката и изполузваните компоненти на най-реномираните лампови усилватели предлагани на световния пазар.

Аудио блок

GG-SE10 се предлага в два варианта:

С нискочувствителен вход – две активни стъпала, реализирани с единичния триод 6J5G, функциониращ като входно/драйверно стъпало и крайна лампа 300В. За този вариант се препоръчва ламповият предусилвател GG-РP1.

 
     

С високочувствителен вход – три активни стъпала, реализирани с двойния триод 6SN7, където единият триод функционира като предусилвател, а другият служи за драйвер на изходната лампа 300В. За този вариант се препоръчва пасивният контролер РС-1.

 
     

Особености на Single - Ended Triode Amplifier

Изходният трансформатор е един от най-важните елементи за качеството на ламповия усилвател. В усилвателя се използува изходни трансформатори на шведската фирма LUNDAHL . Тя е един от световните лидери, доказали се със своето качествено производство на аудио трансформатори.

 

Междустъпалният трансформатор се счита за идеалния начин за атакуването на изходната лампа. Той осигурява чист, натурален звук, превъзхождайки и най- добрия разделителен кондензатор. Високият импеданс на първичната намотка осигурява идеален товар на анода на драйверната лампа, което позволява висок размах на напрежение с ниски нелинейни изкривявания. Малкото постояннотоково съпротивление на вторичната намотка дава на изходната лампа контролиран решетъчен ток и бърз преходен процес без ограничение на сигнала при пикова мощност.

За съгласуване на източника на сигнал с входа на първата лампа най-добре е да се използува входeн (импедансен) трансформатор. Oсвен че прави входа на усилвателя нечувствителен към параметрите на съединитилния кабел, входният трансформатор също разделя галванично входа от източника на сигнал. С входен трансформатор се допринася за спокойствие в звученето. Междустъпалният и входният трансформатор са също на фирмата Lundahl.

Други съществени характеристики на усилвателя са:

•  Без отрицателна обратна връзка, звученето е с много голяма динамика и детайлност.

•  Много ниско изходно съпротовление, 1,5 Ohm за този вид лампови усилватели

•  Фиксирано преднапрежение на 300В за получаване на ниски нелинейни изкривявания и висока изходна мощност.

•  Аналогови индикатори за контролиране и поддържане на работния ток на изходната лампа 300В в необходимите граници.

•  За всяка лампа 300В има потециометър, регулиращ режима и, за удобство е монтиран близо до аналоговия индикатор.

•  Професионални,позлатени RCA входове с тефлонова изолация и позлатени професионални двойни букси/изходи за озв.тела/ с дистанционни втулки и аксиален отвор за кабел 12 кв.мм

•  Предпазни и декоративни решетки за усилвателните вакуумни лампи.

•  Всички елементи са грижливо подбрани и съчетани, а монтажът е обемен, извършен ръчно.

•  Без анодни резистори и без разделителни кондензатори за 2-стъпалния /нискочувствителния вход /За 3-стъпалния/високочувствителен вход/ се използува един висококачествен разделителен кондензатор.

 
 
 
 

Захранващ блок

Схемното решение и материалите за захранващия блок са толкова важни, колкото и сигналните части на усилвателя. Захранването се състои от два отделни блока, като изправянето за всеки канал е осъществено с по три токоизправителни лампи / GZ 34 и две Е Z 80 / и дроселни филтри. Този метод води до премахване на шум и смущения. Отделното захранване на драйверното и изходното стъпало и употребата на фиксирано отрицателно преднапрежение на изходната лампа 300В дава контролирани баси, чист звук и голяма динамика. Отоплението на 300В се създава от добре филтриран постояннотоков източник с цел минимален брум и шум.

В захранващия блок е използуван посребрен военно производство 14 щифтов куплунг/за електрическа връзка между захранващия блок и аудио усилвателя/ -изключително надежден и здрав .

 

Технически характеристики

-концепция: Single - Ended Class A двоeн моно лампов усилвател с два външни захранващи блока

-изходна мощност: 9 W при 1 kHz / 8 ohm за канал

-изходен импеданс: 4 , 8 или 16 Ohm (промяната се извършва вътре)

-входен импеданс: 100 к ohm

-входна чувствителност: 0,3 V за пълна мощност със лампа 6SN7 (6H8C) входно и драйверно стъпало.

3 V за пълна мощност със лампа 6J5G (6C2C или 6C5C)

естотна характеристика: 15 Hz -27 KHz +0,-1 db ,при 1 W

-дeмпинг фактор: 5 при 8 Ohm товар /1 KHz /

-захранване: 220,230,240 V /превключването се извършва вътре/

-консумация: 80 W за канал

Тегло на усилвателя: 11 кг.

Тегло на захранващия блок: 11 кг.