НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | GG-PP1

ЛАМПОВ ПРЕДУСИЛВАТЕЛ GG- PP1

Защо HIGH-END?

 


 

 

Ламповият предусилвател GG-PP1, който ви предлага GG Audio Design е предназначен за ценителите на красотата в музиката. Еталонният GG-PP1 ще Ви разкрие цялото богатство от тонове, нюанси и детайли на Вашите записи, за наличието на което не сте подозирали досега, по един великолепно балансиран начин между брилянтни високи честоти, мелодични средни и масивен, плътен и добре контролиран бас. С него ще имате база за музикални експерименти, които никога няма да ви омръзнат.

 

Каква е философията на РР1

Ламповият предусилвател GG-PP1 е съставен от три блока: линеен предусилвател, грамофонен RIAA предусилвател и захранващ блок, поместени в обща кутия.
( повече информация относно RIAA )

Линейният предусилвател е реализиран с двойния триод Е88CC по схема SRPP ( Shunt Regulated Push Pull ). Тази схема осъществява сравнително нисък изходен импеданс и висока линейност. Резултатът е изключително равномерна честотна характеристика и много ниски нелинейни изкривявания. Ниският изходен импеданс е необходим, за да не се влияе предусилвателя от входния импеданс на усилвателя по мощност. Изходният импеданс на предусилвателят трябва да бъде около 10 пъти по-нисък от този на следващото стъпало (в случая - усилвателя по мощност). Предусилвател с по-нискък изходен импеданс е по-нечувствителен към използуването на междустъпален кабел с по-голяма дължина и по-висок капацитет.

RIAA предусилвателят е предвиден да работи с двата вида: moving coil ( MC ) и moving magnet ( MM ) грамофонни дози директно без наличието на импедансен трансформатор. Входното товарно съпротивление за МC/ММ грамофонни дози и стойноста на входното номинално ниво се настройва вътре. Предусилвателят е реализиран с три активни усилвателни стъпала, като между второто и третото е включена пасивна честотно коригираща верига (по RIAA стадарт ). Първото усилвателно стъпало е реализирано с JFET (транзистор) с цел намаляване на шума, високо ниво на претоварване и липса на микрофония. Второто и третото усилвателно стъпало са реализирани с двойния триод Е88СС.

Ключов фактор за добро захранване е изходният импеданс на захранващият блок да е възможно по-нисък. Захранващият блок на GG-PP1 е реализиран като шунтов регулатор на напрежение. Това схемно решение е с много нисък импеданс, осигуряващ на усилвателните стъпала: голяма динамика, солиден и устойчив (твърд) бас и ниски нелинейни изкривявания. Средно честотният обхват се възпроизвежда със висока скорост, чист без примеси звук. Оцветяването в целия честотен диапазон е избягнато а високочестотният и басовият спектър се присъздават естествено. Също така практически брумът и смущенията се свеждат до минимум.

 

Конструкция на GG-РР-1

Кутията на устройството е изработена от желязна ламарина -прахово полимерно боядисана а лицевата плоча от 10 мм алуминии боядисана и полирана с огледална повърхност. Копчетата и бутоните, разположени на лицевата плоча са изработени от алуминий. Шасито на звуковата част е изработен от 2мм алуминий, а монтажът на елементите е обемен (point - to - point wiring). Тази технология осъществява минимален път на звуковият сигнал и прави много лесна смяна на елементите. Захранващият блок е монтиран върху две печатни платки.

Превключването на входния звуков източник (Phono, CD, AUX и Tuner) се извършва чрез ридрелета, разположени непосредствено до позлатените входни конектори. Регулаторът на усилването (висококачествен потенциометър на фирмата ALPS) е монтиран непосредствено до усилвателното стъпало, като за целта се използува удължена ос.

С цел удължаване живота на усилвателните лампи, напрежението за отоплението на лампите се подава плавно в продължение на около 40 секунди до необходимата стойност, след което чрез времезакъснително реле се подава анодното напрежение (Slow Turn - on). С цел намаление на брума, напрежението за отопление на лампите е изправено, добре филтрирано и стабилизирано.

Друга особеност е въведената auto - mute функция( muting relay -дава накъсо изходите (L и R output) около 5 секунди, след като се подаде високото анодно напрежение). Предназначението и е да ограничи нежеланите опасни (за озвучителните тела) преходни процеси при включване и изключване на предусилвателя.

Технически характеристики
- frequency response: 1 0 Hz- 100KHz ± 0.1 dB
- gain - line stage: 24dB
- gain - mm phono : 60dB
- gain - mc phono: 74dB
- RIAA accuracy: ± 0. 1 dB
- rated output: 2,0 V / THD: <0. 2 %
- maximum output: 30V PP

- input impedance: 50 KOhms
- output impedance: 1.9 K Ohms
- dimensions: 430 mm x 380mm x 95mm
- weight: 7 к g .
- power requirements: 115/230V - 60/50Hz