НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | PC1

Пасивен Контролер GG-PC 1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасивните контролери все повече печелят популярност в hign - end аудио системите. Те са ориентирани за аудио-ентусиасти, чийто главен стремеж е към най- добро качество на звука и които не се нуждаят от дистанционно управление, както и не използуват дълги свързащи кабели. Достатъчно е да се използува висококачествен регулатор, за да бъдат пасивните атенюатори лесен и нескъп начин за пълноценен high - end звук.

Пасивният контролер не съдържа активни елементи (транзистори, инегрални схеми, електронни усилвателни лампи) и трансформатори. Той не се нуждае от захранване и замества традиционния предусилвател. В днешно време много от източниците на сигнал, като CD плеър и др. имат достатъчно високо изходно ниво (1.5 V). Такъв сигнал може директно да захранва повечето крайни усилватели.

Пасивният контролер се състои от минимален брой елементи, поради което не се отразява на качеството на звука. Някои от по-значителните предимства на пасивния контролер са описани по-долу:

•  Ниска цена – дори и най -висококачествeният пасивен контролер е по-евтин от какъвто и да е предусилвател.

•  Позволява да се избегнат нелинейните изкривявания и шума, внесени от предусилвателя – дори и най–добрите предусилватели “оцветяват“ и изкривяват звука.

В много случаи, чрез пасивния контролер звукът е толкова добър или по-добър от най-качествения активен предусилвател. Единственото изискване е свързващият кабел между източника на сигнал и входа на пасивния контролер да е с възможно най-малка дължина и нисък капацитет.

 
     

Пасивният контролер PC-1 осигурява основните функции: регулиране на усилването и избиране на входовете. Той съдържа два чифта входове, които постъпват директно на превключвател, комутиращ между тях. През атенюатор (висококачествен потенциометър на фирмата – ALPS), действащ като регулатор на силата на звука, сигналът отива към изходните клеми, които се включват директно към входа на усилвателя по мощност, в случая GG-SE10. Така директното куплиране спестява един чифт скъпоструващи кабели плюс цената на предусилвател и допринася за високото качество на звука. Пасивният контролер РС-1 е конструиран специфично за използуване с аудио усилвател GG-SE10.

 
     

Технически характеристики

Вход (1-2) импеданс :10 kOhm
Изходен импеданс: импеданса на източника
Вход : 2(два) небалансни- RCA
Изход :1 (един) небалансен- RCA
Размери(габаритни ) : 65 x 100 x 50 mm
Тегло: 0. 350 kg
G Audio Design предлага следните продукти