НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | BPP-1

ПРЕЦИЗЕН ПРЕДУСИЛВАТЕЛ ЗА ГРАМОФОННИ ДОЗИ GG-BPP1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GG-BPP1 представлява двуканален грамофонен предусилвател със много точна RIAA честотна характеристика и акумулаторно захранване. Използуван е модулен блок NLE 17 RIAA Amplifier ( DACT CT 100), на фирмата DACT - Denmark (За повече информация относно RIAA - кликнете тук)

Модулът СТ 100 е реализиран с най–добрите възможни полупроводници и неиндуктивни, нискошумящи SMD металослойни резистори. Предусилвателят е предвиден да работи с двата вида: moving coil ( MC ) и moving magnet ( MM ) грамофонни дози директно без наличието на импедансен трансформатор. Входното товарно съпротивление за МC/ММ грамофонни дози и стойноста на входното номинално ниво са много лесни за настройка. То се извършва чрез DIP - превключватели. Импедансния и капацитивния товар могат да се настройват отделно и по време на слушане; лесно може да се конфигурира предусилвателя към особеностите на дозата чрез оптимално входно съпротивление и капацитет за всеки вход чрез настройка на слух. Високото изходно ниво е съезмеримо с това на CD - плеърите.

 

Характеристики на NLE 17 RIAA Amplifier ( DACT CT 100)

-Малки размери. Двойно-моно конструкция
-Много нисък собствен шум
-Балансен изход
-Регулируем входен товар от 10 ома до 1Кома за МС доза /чрез 20стъпки/ и фиксиран 47Кома за ММ доза
-Входно номинално ниво от 0,1 mV до 10 mV /чрез 34 стъпки/
-Високо изходно ниво. За балансен изход 18 V и небалансен изход 9 V
-Много точна RIAA честотна характеристика, различава се от нормираната с 0.05 db
- Допълнителните врeмеконстaнти 3.18 uS и / или 7950 uS могат да се включват и изключват
-Хармонични изкривявания 0.0003%
-Нисък изходен импеданс

 

Конструкция на GG -ВРР1

 

При изработката на устройството са вложени висококачествени материали , допринасящи за безупречното качесво на звука и дизайна на изделието.

Промяната на входното съпротивление, капацитет и ниво може лесно да се извърши без се демонтира капака на кутията. За целта на горната страна на предусилвателя има малко предпазно капаче, което лесно се сваля при необходимост за настройка.

Размерите на предусилвателя са 170 x 100 x 310мм, а теглото му е 5 кг.

Захранването на модула СТ 100 се осъществява от два вградени акумулатора 12 V / 2.3 Ah . За да научите за предимствата на батерийното захранване - кликнете тук.

Предусилвателят може да работи в непрекъснат режим около 24 часа. За пълното му зареждане са необходими около 5 часа. Зареждането приключва автоматично, като за целта има индикация на лицевия панел-светва жълт светодиод. По време на зареждането на акумулаторите предусилвателя автоматично се изключва.

 

Балансен и

небалансен изход


 

 

 

Лесно и удобно настройване на входното съпротивление, входния капацитет и входното ниво.