НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | LP-1

ПРЕЦИЗЕН ЛИВЕЕН ПРЕДУСИЛВАТЕЛ GG-LP1

Защо HIGH-END?


 

Всяка High-End звуковъзпроизвеждаща система се нуждае от предусилвател, който има не само високи технически параметри, но и дълбоко емоционално въздействие върху слушателя. Без съществено внимание към концепцията на схемното решение и конструкцията прозрачността и естественото пресъздаване на звуковата картина биха се загубили. Този предусилвател е разработен, за да задоволи и най-строгите изисквания на всеки меломан, както е за приложения в професионалните студия. С класическия си дизайн, изчистена схемотехника и използуването на подбрани висококачествени материали GG-LP1, ще достави на притежателя си невероятно музикално изживяване и наслада.

Каква е философията на GG-LР1

Ламповият предусилвател GG-LP1 е съставен от два блока : линеен предусилвател и захранващ блок, поместени в обща кутия. Има 5 линейни входа и 2 изхода за по-голяма гъвкавост. Световният и наш опит показват , че висококачественият звук се постига само по пътя на комплексните интелектуални усилия при конструирането. Еднакво внимание трябва да се отдели на абсолютно всичко-от схемното решение и материлите, от които са изработени кутията и шасито, и даже до температурата на спойките, направени с поялника.

Усилвателната част е реализирана по схема с общ катод и активен товар. Активният товар има някои предимства пред резисторния аноден товар - пълно използуване усилването на лампата, ниски изкривявания и много добро подтискане на шумовете от захранването. Не се използува обща отрицателна обратна връзка. Като усилвателен елемент се използува руската, военно производство лампа 6Н30П-двоен триод. Тя се характеризира с голям работен аноден ток, много ниско изходно съпротивление, среден коефициент на усилване, ниска микрофония и несък шум. Производителят гарантира 10 000 работни часа. С тези си показатели тя представлява идеалната лампа за използуването и като предусилвател, без употреба на катоден повторител. GG-LР1 без проблем може да се използува като предусилвател на транзисторно крайно стъпало , имащ сравнително нисък входен импеданс 10 Кома.

Особено внимание е отделено на захранващия блок. За анодното напрежение се използува лампово изправяне (EZ81) с дроселно филтриране и отделен лампов регулатор на напрежение за всеки канал(две лампи ECL 82). Отоплението на двете усилвателни лампи е правотоково стабилизирано(LM 317). По този начин практически се елиминира брума , намалява се шума до минимум и се удължава живота на лампата. Използуването на стабилизирано захранване спомага басът да е бърз, дефиниран и естествен.

За високото качество на звука допринася използването и на специално подбрани аудиофилски материали - кондензатори на фирмите Mundorf, Rubycon, резистори на Allen Bradley, Holko, Riken и кабели на именитите Van den Hul.

Всеки усилвател е акуратно ръчно изработен със подбрани елементи от високо качество. Монтажът е обемен, а елементите са запоени ръчно. Предусилвателят се изработва в два варианта: стандартно и луксозно изпълнение(deluxe). Разликата е в качеството на резисторите и кондензаторите. Шаситата при луксозното изпълнение са от медна ламарина, спойките са със сребърен припой а мрежовите трансформатори са два (единият за анодното напрежение, а другия за отоплението на лампите– работа в режим на standby).

Конструкция на GG-LР1

Предусилвателят е изработен в класически изчистен дизаин в 17 инчов размер по ширина. На лицевия панел на предусилвателя са разположени два бутона (power и mute)и два регулатора-усилване и превключвател за източника на сигнал(aux1, tuner, cd, tape, aux2). За регулатор на усилването се използува 24 стъпков атенюатор на фирмата Danish Audio Connect (DACT)- модел СТ2, като регулираното ниво е със стъпка 2 db и точност 0,05db(за сравнение в стандартните конструкции се използуват потенциеметри с 10% точност). Той е разработен за постигане на максимални звукови качества , точност и надеждност.Това го прави еднакво приложим за изискванията на аудиофилите и професионалните приложения. Всички контакти и писти са позлатени. Превключвателят на входовете е на същата фирма –модел СТ3. http://www.dact.com Характерно за него е, че се превключва не само активния край но и масата, като по този начин проникването между входовете е сведено практически до нула. Регулаторът на усилването и превключвателят на източниците на сигнал са монтирани непосредствено до RCA входовете, а управлението се осъществява посредством удължени оси. Старателно отработената топология на монтажа обезпечава най-къс път на сигнала.

Лицевият панел е изработен от 10мм алуминий. Горният капак, звуковата и захранващата част(монтирани на отделни шасита) са изработени от 2мм алуминий(стандартно изпълнение). Регулаторите и бутоните също са изработини от алуминий.

Стабилността на конструкцията и използуването на звукопоглъщащи/демпфащи/ материали, обезпечава необходимото защитаване на предусилвателя както от външни звукови вълни, така и от вътрешни вибрации, възникнали от токовете в ел.вериги. Педусилвателят стъпва върху три точки, като за целта са използувани специални крачета на фирмата Sоundcare. http://www.soundcare.no. Те спомагат да намалят до минимум породената акустична и механична обратна връзка, възникнала в помещението в което се слуша. Изработени са от специални материали подбирани по-време на много слушане с тестове и измерване.

Резултатът е подобряване контрола върху нискочестотния регистър и яснотата на музикалната сцена.

Друга особеност е въведената auto - mute функция( muting relay -дава накъсо изходите чрез микро реле), по време на включване/изключване. Предназначението и е да се премахнат нежеланите, опасни (за озвучителните тела) преходни процеси, които протичат при зареждане и разреждане на кондензаторите. Автоматиката функционира и при случайно пропадане или прекъсване на захранването от мрежата.

Конструктивните и схемни решения безспорно са много важни. Но най-важен е крайният резултат – звукът. Тук трябва да направим уточнението, че понятието “лампов звук” не е точно дефинирано – ламповите предусилватели и усилватели звучат различно. Опитният аудиофил веднага може да определи разликата в звуковата “сигнатура”, дори и при усилватели с еднакви схемни решения и лампи, но от различни производители. Затова всеки лампов апарат е строго индивидуален по отношение на звученето. Тук обаче говорим за индивидуалност в добрия смисъл. Разликите в звученето се долавят не само на слух, а и на емоционално и дори на подсъзнателно ниво.

Въпреки че GG-LР1 е по-скоро “бюджетен” предусилвател, с цена, която е много по-ниска от тази на върховите High-End модели, неговото звучене е изненадващо неутрално и балансирано, дори и по “не-лампови” стандарти. В него присъства много топлина и още нещо неуловимо, характерно само за ламповата аудиотехника. Предусилвателят не внася изкривявания и изменения на звука, които могат да се доловят “на слух”. Те по-скоро се усещат на подсъзнателно ниво като собствено, индивидуално звучене, което не само че не дразни, а напротив – може да спечели сърцата на много аудиофили.

Технически характеристики GG-LP1

Всички измервания са направени при R тов.=47Кома
-Коефициент на усилване 21,5 db (1 KHz)
-Честотна характеристика входния атенюатор в положение 12h 12Hz-85KHz( +0/-0.5 dB)
-Коефициент на хармонични изкривявания, при1 kHz / 2.0V 57db(0,15%)
-Максимално изходно напрежение (1KHz, 1% THD) 18 Vrms
-Отношение сигнал/шум (CCIR 468-2)
unweighted (15Hz-30kHz) 81db rms (30Hz-16KHz) 93db rms weighted 92db rms
-Входен импеданс 100 Kома
-Изходен импеданс 850 ома (1 KHz)
-Абсолютна фаза инвертира
-Използувани електронни лампи 6Н30П х 2
-усилвател ЕСL82 х 2
-регулатор на напрежение ЕZ81 х 1
-изправител
-Захранващо напрежение 230V
-Консумация от мрежата 45 W
-Размери 90 мм височина, 440 мм широчина 340 мм дълбочина
-Тегло 7,5 кг