НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | AccuSound

Описание на AccuSound 100

Усилвателят е реализиран по двутактна (Push-Pull) симетрична каскадна схема, характеризираща се с висока линейност, постигната за сметка на три основни фактора:

-компенсация на входния ток и нелинейност на първото стъпало;

-едни и същи условия на възбуждане на двете рамена на изходното стъпало;

-компенсация на четните хармонични изкривявания.

В усилвателя на мощност се използува отделно захранване на крайните / драйверните и входните транзистори, предимствата на което са:

-допълнително изолиране на захранването от високия ток, който протича през крайните транзистори и ниския ток през входните и драйверни транзистори;

-понижена разсейвана мощност на крайните транзистори;

-повишена линейност на нискочестотния усилвател.

В зависимост от приложеното захранващо напрежение (±20 V до±80 V ) Accusound може да отдаде изходна мощност между 20 и 500 W, монтиран на подходящ размер алуминиев радиатор.

Високото качество на усилваттеля се дължи и на 10 ръчно подбрани MOS FET транзистори, включени по 5 в рамо на изходното стъпало. Изходното стъпало работи в режим на клас А или клас АВ, като превключването може да се извършва и по време на работа на усилвателя.  

Използувани елементи:

Не-индуктивни кондензатори МКР,1%- Glimmer ,1%-КР, Panasonic - FC .
Резистори Vishay 1 %

По долу са дадени основните параметри на модула AccuSound 100. Измерванията са направени директно върху печатната платка с лабораторно захранващо устройство.

SPECIFICATIONS - AccuSound 100

-total harmonic distortion
   100w/4ohm/1kHz < 0,0025%
-damping factor for  10 tranz. 800/4ohm/1kHz

2 tranz. 250/4ohm/1kHz

-input impedance 15khom

-frequency response ± 0db 6Hz-400kHz

     ± 3db 3Hz-1,5MHz

-slew rate >230V/µs
-rise time <0,4/µs
-signal-to-noise ratio 125db
-gain 32
-dimensions 200x110x48mm