НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАКВО Е RIAA

 

При записа на грамофонните плочи ниските честоти са потиснати и за да се получи равномерна (линейна)честотна характеристика при възпроизвеждане,е необходимо те отново да се повдигнат. Това налага след грамофонната доза да се включи предусилвател, с които да се коригира честотната характеристика.

Подтискането на ниските честоти при записа се налага и от изискването да се получи информация на единица площ. Ако не се ограничи амплитудата за ниски честоти, широчината на браздата ще се получи части от милиметъра, а разстоянието между браздите –около милиметър. Ще се увеличат и нелинейните изкривявяния, а за високите честоти ще се влоши и отношението сигнал/шум.

Запис с използуването на корегирана честотна характеристика за първи е направен през 1955 г.от RIAA ( Record Industry Association of America ). Дотогава повечето фирми за производство на грамофонни плочи(например - Columbia, DECCA)правеха записите си по най-различни най-често собствени стандарти за честотната характеристика. Това налагаше в усилвателите да се предвиждат по няколко вида корекции за грамофонни записи или да се използуват плавни регулатори на тона. През 1958 г. корекцията RIAA беше приета като рекомендация от Международната електротехническа комисия (МЕК) и влезе в стандартите на повечето страни. Честотната характеристика на възпроизвеждащия предусилвател трявба да бъде огледална (инверсна) на характеристиката на записа. Стремежът е да се постигне максимално точно съвпадение на реалната честотна характеристика на грамофонния предусилвател с предписанията от стандарта на RIAA .